SMWSK


Prejs na obsah

Hlavné menu:


Zarzad

ZARZ„D SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL KRAKÓW

Skład:

Prezes:
Wojciech Lubomski - e-mail smwsk@interia.pl
telefon: 12 632 32 61 (w godzinach pracy biura)

Zastêpca Prezesa:
Marek Zelech.Naspä na obsah | Spä na hlavné menu