Planow. harmonogram prac

OBECNIE TRWAJĄ PRACE MONTAŻOWE W WĘZŁACH CIEPLNYCH, WYKONYWANE PRZEZ MPEC ORAZ MONTAŻ INSTALACJI W PIWNICACH.

ZE WZGLĘDU NA DUŻE OPÓŹNIENIA W REALIZACJI NIE MOŻEMY PUBLIKOWAĆ SZTYWNEGO HARMONOGRAMU PRAC.