WYKUP GRUNTU

W DNIU 6 GRUDNIA 2017 ROKU NABYLISMY OD GMINY KRAKÓW GRUNTY, BĘDĄCE DOTYCHCZAS W NASZYM WIECZYSTYM  UŻYTKOWANIU. UMOWA SPRZEDAŻY POTWIERDZONA AKTEM NOTARIALNYM REP A NR 17473/2017.

♥ SPÓŁDZIELCY ZOSTALI WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI ♥