Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL KRAKÓW
Kontakt e-mail:   rada.smwsk@interia.pl

Przewodniczący:
Mieczysław Ambroszko

Zastępca Przewodniczącego:

Wiesław Ryba

Sekretarz: 
Alicja Maj

Członkowie:
Małgorzta Horośko-Suwaj
Tadeusz Konik
Stefania Omasta