Rada Nadzorcza

 

RADA NADZORCZA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PRACOWNIKÓW WSK-PZL KRAKÓW
KADENCJA 2017 – 2020
 

Przewodniczący: 
Zygmunt Kozdroń 
 Zastępca Przewodniczącego:
 Grzegorz Silczuk
Sekretarz
Alicja Maj
Członkowie Rady:
Małgorzata Horośko-Suwaj
Zbigniew Przyjemski
Stanisław Serczyk
Mieczysław Darłak